Zonne-energie

is de energie van de zon in de vorm van warmte of elektriciteit. Deze energie vormt samen met andere vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. Hernieuwbare energie is gratis en duurzaam/onuitputtelijk. Ter vergelijk: De hoeveelheid zonne-energie die in 1 jaar op de aarde valt, is meer dan wij ooit uit alle fossiele energie (olie, kolen, gas etc.) op aarde zullen kunnen halen.
Zonne-energie is schoon, stil en is zeker geschikt voor thuisgebruik en ook nog eens rendabel.

Er zijn 2 bruikbare zonne-energie systemen voor thuisgebruik:

1. Zonnestroom d.m.v. zonnepanelen op uw dak die aan het stroomnet zijn gekoppeld

2. Zonnewarmte d.m.v. zonnecollectoren op uw dak die aan uw tapwatersysteem systeem zijn gekoppeld.


Toepasbaarheid

Beide vormen van zonne-energie kunnen eenvoudig worden toegepast in Nederland. Er is wel een verschil in kostprijs, rendement en terugverdientijd. Uw besparing is het grootst als het systeem op uw dak tussen het Zuid-Oostelijke en Zuid-Westelijke richting kan worden geplaatst. Bij een plat dak is dit vaak optimaal te richten.

 

De besparing van een zonneboiler is afhankelijk van het warm waterverbruik en dakhelling. Een zonnestroom systeem is soms wat duurder in aanschaf dan een zonneboiler, maar is op dit moment veel rendabeler vanwege de gedaalde prijzen in de afgelopen jaren. Een zonnestroom systeem kan ook in combinatie met een zonneboiler worden toegepast.

Subsidie

Het beleid in Nederland is zodanig dat subsidie soms voor korte tijd landelijk werd en ook wordt verstrekt. In 2017 is er een subsidie voor grootverbruikers middels SDE+ subsidie en particulieren kunnen de BTW over de investering terugvragen.

Vanwege de prijsdaling van zonnepanelen die onder andere is veroorzaakt door de vraag vanuit de Duitse markt, is de investering in zonnepanelen financieel en milieutechnisch zeer aantrekkelijk. De fiscale voordelen voor bedrijven maken investering in zonne-energie rendabel met terugverdientijden van 6-8 jaar. Particulieren systemen hebben vanwege de hogere stroomkosten per kWh inmiddels ook een terugverdientijd die ruim onder de 8 jaar ligt.